Heeft u wat te vorderen?

Vrijblijvend contact opnemen

Heeft u wat te vorderen?

bel ons Bel ons op 085 485 24 21 of app ons op 06 26 28 4818

Of stuur ons een e-mail op info@vkincasso.nl

Moet meerwerk in de bouw altijd betaald worden?

Het extra werk dat een aannemer uitvoert boven de contractueel vastgelegde werkzaamheden wordt ook wel meerwerk genoemd. Logisch zou je denken, maar in de praktijk wordt voor dit extra werk lang niet altijd betaald. Het aantal procedures tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers zegt wat dat betreft voldoende. Vaak is er onwetendheid bij opdrachtnemer over de eisen die gelden voor extra werk; zoals bijvoorbeeld als het gaat om opeisbaarheid van betaling en de factor verjaring. Veelal ontstaan de conflicten vanwege het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

meerwerk in bouw

Recht op verhoging

Eigenlijk zou elke opdrachtnemer in de bouw artikel 7:755 van het Burgerlijk Wetboek uit het hoofd moeten kennen: dat artikel bepaalt namelijk wanneer een bouw bedrijf recht heeft op een verhoging van de prijs als gevolg van de gewenste toevoegingen of veranderingen (vanuit de opdrachtgever of de aannemer) in het afgesproken werk. Een opdrachtnemer moet de opdrachtgever dus altijd wijzen op een prijsverhoging (en de noodzaak daarvan), mits de opdrachtgever dit zelf hadden kunnen begrijpen. Dan namelijk kan de opdrachtgever zelf bepalen of hij het extra werk, met de hogere kosten, aan zal bieden. En dus moeten opdrachtnemers altijd kunnen bewijzen dat er daadwerkelijk extra werk is gedaan en dat er toestemming is gegeven om dit meerwerk te doen.

Mondeling akkoord

huis bouwen

Een mondeling akkoord over het uitvoeren van extra werk is rechtsgeldig, al is en blijft het verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Want juist dit aspect – de opdrachtgever zegt geen, de opdrachtnemer zegt wel toestemming voor het extra werk gegeven te hebben- vormt de basis van de vele procedures die er anno 2018 gevoerd worden. Speelt deze discussie, dan moet de opdrachtnemer maar zien te bewijzen dat er daadwerkelijk opdracht is gegeven voor het uitvoeren van extra werk. Verder dan een mondelinge afspraak, waarvan de opdrachtgever zich uiteraard niets herinnert, komen de aannemers echter vaak niet.

Geen bewijs van afspraken

Is er sprake van bewijs dat de opdrachtgever ook permissie heeft gegeven voor het extra te verrichten werk en dat werk ook verricht is, dan zal nog over geld gesproken moeten worden. Artikel 7:405, lid 2, stelt een redelijk loon vast als de opdrachtnemer geen bewijs van afspraken over de hoogte van betaling kan overleggen. Ook artikel 6:38 is belangrijk. Dit artikel stelt dat als er geen tijdspanne is overeengekomen wat betreft de opeisbaarheid van een verbintenis, die overeenkomst meteen kan worden nagekomen en ook meteen nakoming kan worden geëist.

Tien procent regel

Een ongeschreven regel wat betreft extra werk is dat er melding gedaan moet worden richting opdrachtgever als de kosten voor het extra werk uitkomen op meer dan tien procent van het bedrag dat in de offerte genoemd is. In veel gevallen komen opdrachtgever goed weg als er een geschil is over het al dan niet opdracht geven voor extra werk. Soms echter ook niet. Aan de opdrachtgevers dus de tip om altijd scherp in de gaten te houden waar het ingehuurde bedrijf mee bezig is en waarvoor precies opdracht is gegeven.

Tip: leg afspraken over meerwerk schriftelijk vast

Samenvattend kan zonder meer gesteld worden dat om betaling van extra werk te kunnen vorderen er een opdrachtbevestiging dient te zijn met daarin de noodzakelijkheid van dit extra te verrichten werk en de prijs voor het meerwerk. De opdrachtgever moet bovendien de opdrachtbevestiging getekend hebben. Verder is het zaak dat er altijd tijdig door de opdrachtnemer wordt gefactureerd. De meeste bouwbedrijven zullen dit zeker wel doen, wettelijk gezien dient er binnen een termijn van vijf jaar gefactureerd te worden nadat het extra werk is afgerond. Meer weten? Kijk dan op onze website voor meer informatie.

Incasso bij niet betaald meerwerk

Wordt het meerwerk niet betaald? Wij zijn gespecialiseerd in onder andere incasso voor de bouw en helpen u daarom graag met onze beproefde no cure-no pay incasso.

  • Direct actie
  • No Cure No Pay
  • Korte communicatielijnen
  • Landelijke dekking
  • Ervaren specialisten

Opdracht indienen Of neem vrijblijvend contact met ons op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Geld te goed? Ons advies is eerlijk, vrijblijvend en gratis.

Wij werken op basis van no cure no pay.

Stuur een bericht Stuur ons een bericht
Bel ons Bel ons op 085 485 24 21
Bel ons App ons op 06 26 28 4818
Meer informatie ontvang snel meer informatie
veel gestelde vragen | algemene voorwaarden | privacy | sitemap | contact